Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola °° 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. °° Bszla: 50800104-11089270 °° +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

BEIRATKOZÁS A BERZÉBE!

Beiratkozás a Berzébe - Plakát

 Néptáncoktatás

Online jelentkezés

A néphagyományra épülő táncos képzés játékszituációba beépített képességfejlesztés, mely a tanulási alapkészségek fejlesztésének eredményességében nyújt segítséget. Az életkori sajátosságoknak megfelelően ezek az írásmozgás koordináció, a beszédhanghallás, az elemi számolási készség, a reláció szókészlet, a tapasztalati következtetés, a fizikai állóképesség, és a tapasztalati összefüggés.

A foglalkozásokon lehetősége nyílik a gyermekeknek megismerkedni a magyar népi játékokkal és néptánc alapjaival. A népi játékok közvetve segítik az általános iskolai tanulást. A nagy-mozgások révén a formákat tudatosítják, mely a betűírást könnyíti. A játékok kiszámolói a számfogalmat a ritmusérzéket erősítik. A játékokhoz kapcsolódó szabályok erősítik a szabálytudat kialakítását, az együttműködés fejleszti a szociális készséget. A mozgás fejleszti az izomzatot, testtudatot, térérzékelést, emellett felszabadító és stresszoldó hatása is van. A foglalkozások hetente 2 alkalommal, a délutáni tanszoba után zajlanak az iskolában

Népzene és népi ének oktatás

Online jelentkezés

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a zenei kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére.

A népzene alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló ereje által megteremti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között.

Választható: népi ének, citera, népi furulya, népi hegedű, koboz, hegedűbrácsa, brácsa, tamburák

Kézműves oktatás

Online jelentkezés

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait ismerteti meg a tanulókkal.

A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatát.

Az örömteli tevékenység végzése mellett célja az is, hogy a múlt értékeit továbbéltesse, az önkifejezéshez különféle formákat kínáljon.

Dráma oktatás

Online jelentkezés

Tanszakunk célja a színművészet sajátos kifejezőeszközeinek megtanításával (beszéd, mozgás, szcenika) és a színművészethez kapcsolódó művészeti ágak (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb) megismertetésével érzelmekben gazdag és sokszínű, komplex alkotótevékenységre képes személyiségek formálása.

A tantárgy általános iskolai oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül érjük el. A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára.

Középiskolai felvételi előkészítő képzésünk:

Online jelentkezés

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziummal közösen középiskolai felvételi élőkészítő képzéseket indítunk, mely felkészít a középiskolai dráma és képzőművészeti felvételire. Képzésünket elsősorban az ez irányban továbbtanuló felső tagozatos általános iskolásoknak kínáljuk.

 

“Tanítsunk táncot és játékot, dalt és zenét, a kézzel való alkotás örömét, mert aki nem tud alkotni, az rombolni fog. A művészet segítsen abban, hogy átvészeljük az átvészelhetetlent, feldolgozzuk a feldolgozhatatlant, úrrá legyünk gyászon, csalódáson. Szükségünk van erre a technikára, hogy megmaradjunk embernek.”
(Andrásfalvy Bertalan nyomán)

Legutóbbi fellépéseinken, eseményeinken készült videók, fotók

Közelgő eseményeink:

I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatverseny 2019. szeptember 28-án a CKH-ban

A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 2019. szeptember 28-án, szombaton délelőtt rendezi meg I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatversenyét a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.). A vállalkozó kedvű kis piktorok a helyszínen meghallgatott...

 

Legfrissebb híreink

Beszámoló: Meseprojekt 8

Beszámoló: Meseprojekt 8

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti Tehetséggondozó MűhelyMESEPROJEKT 8.: Útkeresések – találkozások és párhuzamok – a magyar festészet nagyjai között NTP-MŰV-19-0018Támogatók: Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erőforrások MinisztériumaA Nemzeti...

bővebben
I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatverseny 2019. szeptember 28-án a CKH-ban

I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatverseny 2019. szeptember 28-án a CKH-ban

A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 2019. szeptember 28-án, szombaton délelőtt rendezi meg I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatversenyét a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.). A vállalkozó kedvű kis piktorok a helyszínen meghallgatott...

bővebben
Juniális a Berze AMI tanáraival és növendékeivel 2019. június 1-jén

Juniális a Berze AMI tanáraival és növendékeivel 2019. június 1-jén

2019. június 1-jén (szombaton) a Szilárd Leó parkba várunk mindenkit sok szeretettel a Pécsi Kulturális Központ és a Berze AMI közös rendezvényére. 13.00 órától hangszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Berze AMI tanárainak és növendékeinek a segítségével 16.00...

bővebben
Díszoklevél a XXVIII. WSOGYT regionális fordulóján színjátszóinknak!

Díszoklevél a XXVIII. WSOGYT regionális fordulóján színjátszóinknak!

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Függönydarab c.  előadásukkal a Berze AMI művészeti előkészítős színjátszói is részt vettek a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóján. A megyei fordulón kiérdemelt arany minősítés értelmében...

bővebben
Iskolánk kézműves tanárai zsűriztek a PÉTÁV rajzpályázatán!

Iskolánk kézműves tanárai zsűriztek a PÉTÁV rajzpályázatán!

A 2019-es Távhőszolgáltatás Napja alkalmából a Pécsi Távfűtő Kft. (PÉTÁV)  rajzpályázatot ("Füstmentes város") hirdetett pécsi általános iskolák diákjai számára 2019 márciusában. A rajzpályázat zsűrizésére és a kiállítás megrendezésére iskolánkat, a Berze Nagy János...

bővebben
Arany minősítés a WSO-n!

Arany minősítés a WSO-n!

A Függönydarab című előadás a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulóján arany minősítést kapott, ezzel a berzés színjátszócsapat továbbjutott a regionális fordulóba, amely 2019. május 3-án, Dombóváron kerül megrendezésre. Az arany...

bővebben
Hagyomány-tánc-változás. Beszélgetés a paraszti és polgári életmódról a két világháború közötti Magyarországon

Hagyomány-tánc-változás. Beszélgetés a paraszti és polgári életmódról a két világháború közötti Magyarországon

Iskolánk néptánctanára és egyik igazgatóhelyettese, Balogh János, az M5  televízió Felsős c. műsorának meghívott vendége volt. A műsorban pedagógusunk "Társadalom és életmód a két világháború közötti Magyarországon" c. részben a korabeli táncéletről beszélgetett a...

bővebben
Berzés diákok és tanárok fellépése a Táncháztalálkozón 2019. április 7-én

Berzés diákok és tanárok fellépése a Táncháztalálkozón 2019. április 7-én

 Fellépési lehetőséget kapott néhány diákunk a 2019. április 7-ei budapesti Táncháztalálkozóra. Növendékeink (és felkészítő tanáraik) a Táncháztalálkozó "Tágasságot nekünk is!" programjában, a Kodály Teremben énekeltek, muzsikáltak.Fellépő diákjaink:Takács Teréz...

bővebben
Emléklapot kapott növendékünk a VI. Országos Kerámia és Szobrászat Versenyen Budapesten!

Emléklapot kapott növendékünk a VI. Országos Kerámia és Szobrászat Versenyen Budapesten!

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, diákunk, Nagy Koppány (Illyés-telephely, felkészítő tanár: Hegedüs Éva) előzsűrizés alapján bekerült a VI. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny döntősei közé. A versenyt a budapesti Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú...

bővebben
Döntőben 1. osztályos kézműves növendékünk a VI. “KÉPversKÉP” Würtz Ádám Képzőművészeti Pályázaton!

Döntőben 1. osztályos kézműves növendékünk a VI. “KÉPversKÉP” Würtz Ádám Képzőművészeti Pályázaton!

Takács Zita 1. osztályos növendékünk (Jurisics-csoport, felkészítő tanár: Svastics Pálné Bogáthy Zsuzsanna) döntőbe jutott a VI. "KÉPversKÉP" Würtz Ádám Képzőművészeti Pályázaton!A döntőre 2019. május 10-én kerül sor a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti...

bővebben
Szentes Anett tanárnő összművészeti, jótékonysági gálaesten lépett fel Szentlőrincen

Szentes Anett tanárnő összművészeti, jótékonysági gálaesten lépett fel Szentlőrincen

A  Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatására összművészeti gálaestet rendezett a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport 2019. március 23-án.  Meghívott előadóként 2 párral volt jelen a rendezvényen a Mecsek Táncegyüttes, valamint iskolánk, a Berze Nagy János...

bővebben
Flashmob és koszorúzás Dr. Berze Nagy János emlékére 2019. április 4. 15.30 órától

Flashmob és koszorúzás Dr. Berze Nagy János emlékére 2019. április 4. 15.30 órától

A flashmob (népmese és néptánc a Széchenyi téren) 15.30 órakor kezdődött, iskolánk növendékei és pedagógusai innen vonultak át névadónk, Dr. Berze Nagy János emléktáblájához a Janus Pannonius utcába. Az emléktábla koszorúzásának apropója a Berze Nagy János Alapfokú...

bővebben
A Mácsonyák húsvétolnak az M5 Felsős c. műsorában!

A Mácsonyák húsvétolnak az M5 Felsős c. műsorában!

Mácsonyák néptánccsoportunk közreműködött 2019. március 22-én az M5 televízió naponta jelentkező, Felsős című szórakoztató, ismeretterjesztő és oktató magazinműsor húsvéti adásának tévéfelvételén.A felvétel húsvét hétfőn látható az M5 televízió Felsős c. műsorában! A...

bővebben
“Függönydarab” – drámaelőkészítős diákjaink előadása 2019. április 5-én a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulója keretein belül

“Függönydarab” – drámaelőkészítős diákjaink előadása 2019. április 5-én a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulója keretein belül

2019. április 5-én kerül bemutatásra - a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulójának keretein belül - a Berze Nagy János AMI drámaelőkészítős csoportjának Függönydarab című előadása. A csoport 7-8. osztályos diákokból áll. Az előadás...

bővebben
Berze AMI és a Mecsek Táncegyüttes a Pécs TV-ben

Berze AMI és a Mecsek Táncegyüttes a Pécs TV-ben

Virág Rita Cecília, a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és Szabó Sándor, a Mecsek Táncegyüttes Egyesület elnöke a Pécs TV Tónusok c. műsorának 2019. március 11-ei adásában amellett, hogy az iskoláról és a táncegyüttesről meséltek, népszerűsítették...

bővebben
Mini-kiállítással mutatkoztak be a Ritka Betegségek Világnapján iskolánk autista tanulói

Mini-kiállítással mutatkoztak be a Ritka Betegségek Világnapján iskolánk autista tanulói

Iskolánk autista tanulói egy mini-kiállítással mutatkoztak be a Ritka Betegségek Világnapja pécsi rendezvényén 2019. február 23-án. A kiállítási anyag vándorkiállítás keretén belül több helyszínen is megtekinthető a városban (pl. kirakatokban - PTE, Zsanér, Trafik). A...

bővebben
“Fakardom van és rézdobom” – ünnepi gyermekprogram 2019. március 15-én

“Fakardom van és rézdobom” – ünnepi gyermekprogram 2019. március 15-én

Az ünnepi gyermekprogram Facebook-eseménye itt érhető el.Helyszín: Pécsi Kulturális Központ (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.)A rendezvény ingyenes.Sok szeretettel várunk kicsit és nagyot!A rendezvényen készült fotók a galériában és itt találhatóak.

bővebben
“Tiszán innen, Dunán túl”: Arany és ezüst minősítés

“Tiszán innen, Dunán túl”: Arany és ezüst minősítés

Iskolánk két tanulója részt vett a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny megyei válogatóján, melyet a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium rendezett meg 2018.12.15-én.Takács Teréz 8. osztályos tanuló szóló ének kategóriában arany minősítést, míg a Rezeda...

bővebben
#NoBabel I.: Az ötödik te magad légy! A néptánc és az útkeresés (2018. október 13.)

#NoBabel I.: Az ötödik te magad légy! A néptánc és az útkeresés (2018. október 13.)

2018. OKTÓBER 13., SZOMBAT 18.00Kodály Központ#NoBabel I.Az ötödik te magad légy!A néptánc és az útkeresésKodály Zoltán Galántai táncokKókai Rezső: Verbunkos-szvit – IV. tételWeiner Leó: I. Divertimento 1. Jó alapos csárdás, 2. RókatáncBartók Béla: Román népi...

bővebben
Berzés zenészek közreműködtek a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Általános Iskolájának évzáróján

Berzés zenészek közreműködtek a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Általános Iskolájának évzáróján

2018. június 16-án Havasréti Pál növendékei is muzsikáltak a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Általános Iskolájának évzáróján.  A 3. osztály zengővárkonyi marsot táncolt (felkészítő tanárok: Sárközi Erika és Minnics Erika), ehhez szolgáltatták növendékeink a...

bővebben
Tekergők és Mácsonyák a III. Antanténusz Gyermek Néptánc Fesztiválon

Tekergők és Mácsonyák a III. Antanténusz Gyermek Néptánc Fesztiválon

 Iskolánkat két néptánccsoportunk, a Tekergők és a Mácsonyák is képviselte a III.  Antanténusz Gyermeknéptánc Fesztiválon 2018. június 10-én a Dunaföldvári Várban .A Tekergők néptánccsoport szebényi táncokat mutatott be: Radák János - Kurucz Réka - Havasréti Pál...

bővebben
Beszámoló :: MESEPROJEKT 6.: Én és a Világ – Párhuzamok a mesékben IV.  – Textilbe álmodott kapcsolatok

Beszámoló :: MESEPROJEKT 6.: Én és a Világ – Párhuzamok a mesékben IV. – Textilbe álmodott kapcsolatok

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti IskolaKépzőművészeti Tehetséggondozó MűhelyMESEPROJEKT 6.: Én és a Világ – Párhuzamok a mesékben IV. – Textilbe álmodott kapcsolatokNTP-MŰV-17-0058 A Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázata kézműves tanszakunk 12 kiválasztott,...

bővebben
Középiskolás-berzés sikerek a Helikonon

Középiskolás-berzés sikerek a Helikonon

A Helikoni Ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, kétévente megrendezésre kerülő kulturális seregszemléje.A 2018. április 19-21. között megrendezésre került, kétszáz éves múlttal rendelkező tehetségkutató fesztiválon 2018-ban is...

bővebben
“Lucázás” – Mácsonyák a VOKE-ban (2017. december 13., 9.00 órától)

“Lucázás” – Mácsonyák a VOKE-ban (2017. december 13., 9.00 órától)

,,Luca napi népszokások" címmel műsort ad a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola ,,Mácsonyák" néptánccsoportja.  Az iskola célja a magyar kultúra, a népi hagyományok ápolása a művészeti nevelés eszközeivel: néptánc, népzene, képző- és iparművészet, szín-és...

bővebben
“Luca napi népszokások” /a Mácsonyák műsora/ – 2017. december 13. 17.00 (Civil Közösségek Háza)

“Luca napi népszokások” /a Mácsonyák műsora/ – 2017. december 13. 17.00 (Civil Közösségek Háza)

,,Luca napi népszokások" címmel műsort ad a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola ,,Mácsonyák" néptánccsoportja a Civil Közösségek Házában 2017. december 13-án (szerda) 17.00 órakor a Finn-Magyar Baráti Társaság felkérésére.További információ itt. A fotókat...

bővebben
Növendékeink karácsonyi koncertjével vette kezdetét a VII. Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár (2017. december 1.)

Növendékeink karácsonyi koncertjével vette kezdetét a VII. Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár (2017. december 1.)

Köszönjük szépen diákjainknak és tanárainknak a színvonalas műsort és a felkészüléssel járó munkát! A műsorról készült videófelvételek és fotók megtekinthetőek galériánkban.Fellépő növendékek: Keresztes Levente, Lukács Máté, Vas Mátyás, Katona Ildikó, Ördög Csenge,...

bővebben
2017. szeptember 15.: I. Pécsi Tanuló Fesztivál berzésekkel

2017. szeptember 15.: I. Pécsi Tanuló Fesztivál berzésekkel

A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 3 programmal vesz részt az I. Pécsi Tanuló Fesztiválon:2017. szeptember 15. (péntek) 14.00-17.00 Pécs, Szent István tér 17.: "Néphagyomány gyerekszemmel" A Berzés kézműves növendékek kiállítása a Civil Ház bejáratánál.2017....

bővebben
VIII. „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató verseny

VIII. „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató verseny

Kollégáink, Havasréti Pál (a zsűri elnöke) és Kurucz Réka zsűrizésével zajlott a VIII. „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató verseny Kárpát-medencei döntője Miskolcon a Művészetek Házában. Bővebb információ itt és...

bővebben
2017. május 27.: berzés néptáncosok fellépése a 25 éves Pécs-Normandia Lions Club jótékonysági estjén

2017. május 27.: berzés néptáncosok fellépése a 25 éves Pécs-Normandia Lions Club jótékonysági estjén

2017. május 27-én a 25 éves Pécs-Normandia LIONS Club jótékonysági estjén működött közre a Mecsek Táncegyüttes és a Berze AMI Cifrák, Tekergők, Mácsonyák és Lókötők néptánccsoportja. (Helyszín: Dr. Romhányi György Aula/POTE Aula; Pécs, Szigeti út 12.)Köszönjük a...

bővebben
2017. június 9.: XXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó – Országos Gála berzésekkel Pécsett

2017. június 9.: XXVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó – Országos Gála berzésekkel Pécsett

Program:2017. június 9., péntek 10:00-tól REGISZTRÁCIÓ a Bóbita Bábszínházban 10.00-tól SZÍNPADBEJÁRÁS, beállás a Bóbita Bábszínházban13:00-18:30 ELŐADÁSOK a Bóbita Bábszínházban 13:00-13.05 Szűcs Gábor a POSZT Fesztiváligazgatója és Vincze Balázs a Zsolnay Kulturális...

bővebben

Pin It on Pinterest

Share This