Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola °° 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. °° Bszla: 50800104-11089270 °° +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Népzene tanszak

A népzene tanszak célja, az általános és középiskolás korú tanulók számára, a zenei anyanyelv megismerése, népzenei alapismeretek elsajátítása, az együtt muzsikálás örömének felfedezése. Fontosnak tartjuk, az állandó fejlődés útját biztosítani a növendékek számára, hogy megtalálják az iskola közösségében képességeiknek megfelelő, tevékeny szerepet.

Választható hangszerek:

 • népi hegedű (Szentes Anett, Bergics Lajos)
 • népi furulya (Bergics Lajos)
 • ütőgardon (Bergics Lajos)
 • citera (Szentes Anett)
 • tambura (Bergics Lajos)
 • népi ének (Szentes Anett)

Célunk:

 • a magyar népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, valamint a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése;
 • a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása;
 • a technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása;
 • a korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével a növendék megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival;
 • a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló feldolgozására nevelés.

 

Zenész növendékeink fellépéseiről képeket, videókat a galériában talál!