Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola °° 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. °° Bszla: 50800104-11089270 °° +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Zeneművészeti ág: Népzene Tanszak

 

A népzene tanszak célja, az általános és középiskolás korú tanulók számára, a zenei anyanyelv megismerése, népzenei alapismeretek elsajátítása, az együtt muzsikálás örömének felfedezése. Fontosnak tartjuk, az állandó fejlődés útját biztosítani a növendékek számára, hogy megtalálják az iskola közösségében képességeiknek megfelelő, tevékeny szerepet.

Választható hangszerek:

 • népi hegedű (Szentes Anett, Mischl Erik, Bergics András, Bergics Lajos)
 • népi brácsa (Mischl Erik)
 • nagybőgő (Havasréti Pál, Mischl Erik)
 • népi furulya (Bergics András, Bergics Lajos)
 • koboz (Havasréti Pál, Bergics András, Bergics Lajos)
 • ütőgardon (Havasréti Pál)
 • citera (Szentes Anett)
 • tekerő (Havasréti Pál)
 • tambura (Havasréti Pál)

Célunk:

 • a magyar népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, valamint a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése;
 • a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása;
 • a technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása;
 • a korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével a növendék megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival;
 • a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló feldolgozására nevelés.

 

Zenész növendékeink fellépéseiről képeket, videókat a galériában talál! 

A 2019/2020-as tanévben a következő helyszíneken, telephelyeken indul zenész képzés iskolánkban:

 • székhely (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.; oktatók: Havasréti Pál, Szentes Anett, Bergics András, Bergics Lajos, Mischl Erik)
 • Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa u. 5.; oktatók: Szentes Anett, Mischl Erik, Bergics Lajos)

Pin It on Pinterest

Share This