Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola; Pécsi Kulturális Központ, 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Zeneművészeti ág: Népzene Tanszak

 

A népzene tanszak célja, az általános és középiskolás korú tanulók számára, a zenei anyanyelv megismerése, népzenei alapismeretek elsajátítása, az együtt muzsikálás örömének felfedezése. Fontosnak tartjuk, az állandó fejlődés útját biztosítani a növendékek számára, hogy megtalálják az iskola közösségében képességeiknek megfelelő, tevékeny szerepet.

Választható hangszerek:

 • népi hegedű
 • népi brácsa
 • népi bőgő
 • népi furulya
 • koboz
 • ütőgardon 

Célunk:

 • a magyar népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, valamint a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése;
 • a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása;
 • a technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása;
 • a korábban gyűjtött, vagy még élő népzenei anyag segítségével a növendék megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságaival;
 • a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló feldolgozására nevelés.

Pin It on Pinterest

Share This