Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

Környezet- és kézműves kultúra tanszak

Kézműves tanszakunkon a rajzi, grafikai és a festészeti technikák elsajátításán kívül a népi kézművesség alapjaira tanítjuk diákjainkat, mint pl. agyagozás, gyöngyözés, bőrözés, nemezelés, fonások, szövések, hímzések, népi textilmunkák, stb.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakorlati oktatás mellett a magyar népi folklór, szellemi és tárgyi kultúra elméleti alapjaival is megismertessük a nálunk tanuló gyermekeket (jeles napok-ünnepnapok, forma- és motívumkincs).

A kézműves tevékenységek gyakorlásával fejlődik a finommotorikus mozgás, a kézügyesség fejlődésével a tanulók írásképe javul, vonalvezetésük biztosabbá válik. Az órákon a különféle anyagokkal, azok tulajdonságaival ismerkednek meg, miközben türelmük, vizuális emlékezetük, figyelmük és koncentrációs készségük nő, tapintási észlelésük, térészlelésük fejlődik.

Az örömmel végzett alkotói tevékenység sikerélményt okoz, miközben a gyermekek fantáziája, színérzéke, kreativitása fejlődik, érzelemviláguk gazdagodik. Az önállóan és csoportban végzett alkotás az önkifejezés eszközévé válva jótékonyan hat a személyiség fejlődésére.

A tananyag lehetővé teszi, hogy a különböző évfolyamokon felmenő rendszerben tanulók az egymásra épülő ismeretek birtokában egyre komolyabb kézműves tárgyakat tervezzenek meg és hozzanak létre; Így tanulmányaik végére a népi kézművesség alapjait elsajátítva tudnak létrehozni – a hagyományos formavilág és motívumkincs felhasználásával – önállóan kitalált és elkészített használati- és dísztárgyakat.

Kézműves diákjaink munkáiról, kiállításairól képeket a galériában talál!