Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

Színjáték tanszak

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére.

Tanulóink a képzés során nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, a képzésnek köszönhetően könnyebben oldanak meg váratlan helyzeteket, problémákat, önbizalmuk nő. A tantárgy oktatása során a közösségben végzett dramatikus tevékenység élménye, és a közös játék öröme összekovácsolja a csoportokat, s ezáltal kialakul bennük az igény a színvonalas produkció létrehozására.

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. A beszéd- és vers tantárgy oktatásának köszönhetően megtanulnak összefüggő hosszabb-rövidebb prózai, lírai szövegeket előadni, beszédkészségük, kifejezésmódjuk javul.

A képzés célja nem a színészképzés, hanem, hogy a résztvevő fiatalok megtanuljanak közösségben létezni és alkotni, nyitottabbá, empatikusabbá váljanak. Célunk, hogy olyan fiatalok hagyják el az iskolát, akik a drámapedagógiai módszerek segítségével önmagukért és környezetükért is felelősséggel viseltetnek. Továbbá lehetőséget biztosítunk arra, hogy a későbbiekben a színész vagy drámapedagógus szakmát választók minden szakmai alapot megszerezzenek.

Színjátszóink fellépéseiről képeket, videókat a galériában talál!