Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola °° 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. °° Bszla: 50800104-11089270 °° +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

BEIRATKOZÁS A BERZÉBE!

Beiratkozás a Berzébe - Plakát

 Néptáncoktatás

Online jelentkezés

A néphagyományra épülő táncos képzés játékszituációba beépített képességfejlesztés, mely a tanulási alapkészségek fejlesztésének eredményességében nyújt segítséget. Az életkori sajátosságoknak megfelelően ezek az írásmozgás koordináció, a beszédhanghallás, az elemi számolási készség, a reláció szókészlet, a tapasztalati következtetés, a fizikai állóképesség, és a tapasztalati összefüggés.

A foglalkozásokon lehetősége nyílik a gyermekeknek megismerkedni a magyar népi játékokkal és néptánc alapjaival. A népi játékok közvetve segítik az általános iskolai tanulást. A nagy-mozgások révén a formákat tudatosítják, mely a betűírást könnyíti. A játékok kiszámolói a számfogalmat a ritmusérzéket erősítik. A játékokhoz kapcsolódó szabályok erősítik a szabálytudat kialakítását, az együttműködés fejleszti a szociális készséget. A mozgás fejleszti az izomzatot, testtudatot, térérzékelést, emellett felszabadító és stresszoldó hatása is van. A foglalkozások hetente 2 alkalommal, a délutáni tanszoba után zajlanak az iskolában

Népzene és népi ének oktatás

Online jelentkezés

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a zenei kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére.

A népzene alapvetően közösségi megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló ereje által megteremti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között.

Választható: népi ének, citera, népi furulya, népi hegedű, koboz, hegedűbrácsa, brácsa, tamburák

Kézműves oktatás

Online jelentkezés

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait ismerteti meg a tanulókkal.

A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatát.

Az örömteli tevékenység végzése mellett célja az is, hogy a múlt értékeit továbbéltesse, az önkifejezéshez különféle formákat kínáljon.

Dráma oktatás

Online jelentkezés

Tanszakunk célja a színművészet sajátos kifejezőeszközeinek megtanításával (beszéd, mozgás, szcenika) és a színművészethez kapcsolódó művészeti ágak (zene, képzőművészet, tánc, ének, báb) megismertetésével érzelmekben gazdag és sokszínű, komplex alkotótevékenységre képes személyiségek formálása.

A tantárgy általános iskolai oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül érjük el. A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára.

Középiskolai felvételi előkészítő képzésünk:

Online jelentkezés

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziummal közösen középiskolai felvételi élőkészítő képzéseket indítunk, mely felkészít a középiskolai dráma és képzőművészeti felvételire. Képzésünket elsősorban az ez irányban továbbtanuló felső tagozatos általános iskolásoknak kínáljuk.

 

“Tanítsunk táncot és játékot, dalt és zenét, a kézzel való alkotás örömét, mert aki nem tud alkotni, az rombolni fog. A művészet segítsen abban, hogy átvészeljük az átvészelhetetlent, feldolgozzuk a feldolgozhatatlant, úrrá legyünk gyászon, csalódáson. Szükségünk van erre a technikára, hogy megmaradjunk embernek.”
(Andrásfalvy Bertalan nyomán)

Legutóbbi fellépéseinken, eseményeinken készült videók, fotók

Közelgő eseményeink:

I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatverseny 2019. szeptember 28-án a CKH-ban

A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 2019. szeptember 28-án, szombaton délelőtt rendezi meg I. Megyei Népmese-illusztrációs Csapatversenyét a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.). A vállalkozó kedvű kis piktorok a helyszínen meghallgatott...

 

Legfrissebb híreink

Berze-Kicsik színjátszócsoport a XXVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó országos döntőjében!

Berze-Kicsik színjátszócsoport a XXVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó országos döntőjében!

A Berze-Kicsik először a találkozó baranyai fordulóján mérettették meg magukat, majd bekerültek a dél-dunántúli regionális fordulóba is, melyre 2017. május 12-én került sor Dombóváron. A csapat nem adta alább, olyannyira jól szerepeltek a dombóvári fordulón is, hogy...

bővebben
Meseprojekt 5.: kiállításmegnyitó

Meseprojekt 5.: kiállításmegnyitó

Ízelítő az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott NTP-MOI-16-0089-es pályázati azonosítójú "Meseprojekt 5." c. kiállításmegnyitóról.Az ún. "Meseprojekt" a Berze Nagy János AMI kézműves tehetséggondozó csoportja, melyet az idei évben 5. alkalommal hívtak...

bővebben

2017 tavaszi-nyári programsoroló

2017 tavaszi-nyári programok berzés növendékekkel:2017. április 28. 13:00 – 15:00: Berze-napok a Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskolában. Fellép: Keresztes Levente tekerő (Havasréti Pál tanulója)2017. május 13. (egész nap): Forgórózsa Fesztivál, Tatabánya....

bővebben
Berzés diákszínjátszók előadása a XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón

Berzés diákszínjátszók előadása a XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón

"A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel együttműködve 2017-ben huszonhatodik alkalommal hirdeti és szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót (WSO) és Fesztivált. A rendezvénysorozat – a...

bővebben
Díjeső!

Díjeső!

Nagy sikerrel zárták a XXVIII. Dél-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozót a Berze Nagy János AMI diákszínjátszói.Részletes beszámoló az eseményről hamarosan!Addig is a berzés díjak:Országos arany minősítés: Dráva Völgye Középiskola barcsi színjátszói (előadás...

bővebben
2017. április 10., 17.00 óra: Passiócska a BNJ AMI Mácsonyák néptánccsoportjával

2017. április 10., 17.00 óra: Passiócska a BNJ AMI Mácsonyák néptánccsoportjával

Negyedórás passiójáték a Berze Nagy János AMI Mácsonyák néptánccsoportjának előadásában, akik a nagyböjtben készülnek a fellépésre. A darabot az előző években iskolánk Lókötők néptánccsoportja már többször táncolta, a Mácsonyák eddig egyszer. A produkció mindig...

bővebben
2017. március 31. – 2017. április 2.: Dél-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó

2017. március 31. – 2017. április 2.: Dél-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó

"Az Országos Diákszínjátszó Egyesület ismét meghirdette a magyarországi és határon túli magyar nyelvű diákszínjátszó csoportok felmenő rendszerű találkozóját. Az első lépcsőt továbbra is a regionális találkozók (RDT) képezik. Ennek a találkozónak az elsődleges célja,...

bővebben
A falu rossza-projekt, Barcs

A falu rossza-projekt, Barcs

"A program egy előadó-művészeti fejlesztő és közösségteremtő projekt, melyben a résztvevő tehetséges, hátrányos helyzetű, roma fiatalok a művészeti alkotómunka kapcsán járják körbe a „falu rossza” konvenciót. A program végére létrejött alkotások – dal, videoklip,...

bővebben
F.É.NY. – I. Tematikus drámanap

F.É.NY. – I. Tematikus drámanap

2016. februárjától hetente került megrendezésre a Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány Földünk Életéért Nyüzsgünk (F.É.NY.) drámapedagógiai sorozata, melynek összegzéseképp 2016. június 3-án megrendezésre került a F. É. NY. I. Tematikus Drámanap. A workshopokon és...

bővebben
Berze-karácsony 2015.

Berze-karácsony 2015.

2015. december 17-én megrendezésre került hagyományos karácsonyi ünnepségünk, melyen közreműködött valamennyi tanszakunk. A népzene, néptánc és dráma tagozatos növendékek műsorral készültek, kézműveseink pedig idén is megrendezték féléves karácsonyi kiállításukat.A...

bővebben
Felhívás- pótbeiratkozás!!!

Felhívás- pótbeiratkozás!!!

Iskolánk pótbeiratkozást hirdet a 2015/16-os tanévre néptánc-, népzene- (hegedű, brácsa, tekerőlant, citera, nagybőgő, furulya, koboz, népi ének), kézműves-, szín- és bábművészeti tanszakokon.Információ: 72/551-139-es telefonszámon, vagy e-mailben a berzeami@gmail.com...

bővebben
Magyar Táncház

Magyar Táncház

Kárpát-medencei magyar táncok tanulására van lehetősége az érdeklődőknek, akik a magyar tájegységek hagyományos táncaival ismerkedhetnek.

bővebben

ProgramajánlóLocsoló Táncház a Szabadkikötőben a Tenkes Zenekarral!Időpont: 2015. április 6. 18.00-01:00Helyszín: Szabadkikötő (Pécs)Facebook-esemény itt. 

bővebben
Meseprojekt II. – A Bóbita Bábmúzeumban

Meseprojekt II. – A Bóbita Bábmúzeumban

Iskolánk Kézműves Tanszakán 2015. január vége óta tart a „Meseprojekt II. –Tehetségfejlesztő tanfolyam” alsós diákok részvételével. Egyik emlékezetes februári alkalom volt, amikor a csoport ellátogatott a Bábmúzeumba, majd egy bábkészítő foglalkozáson papír-, és...

bővebben

Pin It on Pinterest

Share This