Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

Színjáték

Eddigi projektjeink:

 

„Komplex tehetséggondozó program, amelynek keretében a középiskolás diákok színpadi jelenléte, mozgása, zenei készségei és társadalmi érzékenysége egyaránt fejlődik. Abban hiszünk, hogy a művészet célja a társadalmi problémákra való reflektálás, az azokra való megoldási javaslatok keresése kell hogy legyen. Idén harmadik éve dolgozunk együtt a csoporttal, úgy érezzük, hogy a fiatal tehetségek készen állnak a küldetésre.
Az idei tanévben a harmadik évet kezdjük a közös színjátszós munka kapcsán. Idén a társadalmi felelősségvállalás és érzékenyítés témakörét boncolgatjuk, illetve azt, hogy a művészet és a színház hogyan tehet a társadalmunkért. Szeretnénk művészetileg és társadalmilag egyaránt komplex és magas értékeket képviselő előadást létrehozni a diákokkal, amelyben mindannyian megcsillogtathatják egyéni tehetségük gyémántjait.”
(Részlet a projekt pályázati anyagából.)
„A program egy előadó-művészeti fejlesztő és közösségteremtő projekt, melyben a résztvevő tehetséges, hátrányos helyzetű, roma fiatalok a művészeti alkotómunka kapcsán járják körbe a „falu rossza” konvenciót. A program végére létrejött alkotások – dal, videoklip, dokumentumfilm, diákszínjátszó előadás – segítségével integrációs lehetőséget, az alkotás örömét, s a közösségi létezés erősítését kívánjuk megteremteni.
A falu rossza-projekt olyan komplex művészeti, pedagógiai célú program, amelynek elsődleges célkitűzése, hogy a résztvevő fiatalok drámapedagógia és a média alkotói részének segítségével körüljárják a „falu rossza” kifejezés és lét lehetőségeit, korlátait s ezáltal olyan informális tanulási folyamatban vegyenek részt, amely segít feldolgozni számukra mikrokörnyezetüket, annak problémakörét, társadalmi helyzetüket és az abból való kitörés lehetőségeit.”
(Részlet a projekt pályázati anyagából.)

A Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány és a Pécsi Harmadik Színház 30 órás kapcsolaterősítő projektje, amely egyben a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolában működő diákszínjátszó műhely társadalmi felelősségről, környezetvédelemről, aktuális társadalmi problémákról szóló projektje, mely a régió fontos diákszínjátszó eseményeire is felkészít.