Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

SZINESZTÉZIA – Színjátszással a társadalmi szenzitivitásért 2015-2016.

2015. november 05. – 2016. június 30.: SZINESZTÉZIA – Színjátszással a társadalmi szenzitivitásért (NTP-KKI-B-15-0271)

“Komplex tehetséggondozó program, amelynek keretében a középiskolás diákok színpadi jelenléte, mozgása, zenei készségei és társadalmi érzékenysége egyaránt fejlődik. Abban hiszünk, hogy a művészet célja a társadalmi problémákra való reflektálás, az azokra való megoldási javaslatok keresése kell hogy legyen. Idén harmadik éve dolgozunk együtt a csoporttal, úgy érezzük, hogy a fiatal tehetségek készen állnak a küldetésre.
Az idei tanévben a harmadik évet kezdjük a közös színjátszós munka kapcsán. Idén a társadalmi felelősségvállalás és érzékenyítés témakörét boncolgatjuk, illetve azt, hogy a művészet és a színház hogyan tehet a társadalmunkért. Szeretnénk művészetileg és társadalmilag egyaránt komplex és magas értékeket képviselő előadást létrehozni a diákokkal, amelyben mindannyian megcsillogtathatják egyéni tehetségük gyémántjait.

Az idei tanévben a harmadik évet kezdünk a közös színjátszós munka kapcsán. Az első évben a csoportépítés, az önmaguk jobb megismerése, és a színpadi együttműködés alapjainak megteremtésén volt a legfőbb hangsúly. Ezeket megtartva a második évben a fesztiválokon való létezés, az arra való felkészülés, valamint egy előadás műsoron tartásának feladatait emeltük ki. Innen továbblépve pedig idén már a társadalmi felelősségvállalás és érzékenyítés témakörét boncolgatjuk, illetve azt, hogy a művészet és a színház hogyan tehet a társadalmunkért. Szeretnénk művészetileg és társadalmilag egyaránt komplex és magas értéket képviselő előadást létrehozni a diákokkal, amelyben mindannyian megcsillogtathatják egyéni tehetségük gyémántjait.

Készülő előadásunk és általános munkamódszereink illeszkednek a pályázati célunkhoz; a társadalmi felelősségről, a társadalmi felelősségért játszunk. A heti rendszerességgel megtartott színjátszó foglalkozások mellett, a régió fontos diákszínjátszó-eseményeire is ellátogatunk a szakmai megmérettetés jegyében.

A tanulmányúton megismerkedünk egy társadalmi színházzal foglalkozó társulattal, jó gyakorlatot látunk és abban veszünk részt a társadalmi akció keretében. A szakmai táborban pedig egy intenzív együttlét során még mélyebbre láthatunk a színház és a társadalmi érzékenység közös dimenziójában, terveink szerint kisebb egyéni performanszokat is létrehozunk a diákokkal, amelyeket később pályájuk során is elővehetnek, a saját iskoláikban bemutathatnak vagy tehetségkutató rendezvényekre, versenyekre, felvételiker vihetnek magukkal.

Az eredmények közül a legfontosabbak a reflektív gondolkodás fejlődése, a csapatszellem erősödése, a fiatalok megismerkedése a társadalmi színház lehetőségeivel, és egyáltalán avval, hogy a művészeten keresztül hogyan tehetünk a közösségekért, amelyekben élünk. A színpadi jelenlét és a mozgáskoordináció fejlődése, a színpadi koreográfiákban és a kompozíciókban való gondolkodás mind komplexebb koncepciója. Célunk még az autonóm gondolkodás erősödése a létrejövő színházi előadás, mint alkotás során.

Tehetségazonosítás módszere:

A programot a már működő csoportunk tagjai számára készítettük elő; a csoportba kerülés teljesen nyitott, bárki eljöhetett, kipróbálhatta magát a nyílt napunkon, s a későbbiekben sem tanácsoltunk el senkit a munkától. Mivel ez egy iskolán kívüli elfoglaltság,a résztvevők esetében magában hordozza, hogy olyan fiatalok járnak ide, akik valóban tenni, játszani, színjátszani akarnak. A programban résztvevőkhöz szervesen kapcsolódik, hogy a színjátszó foglalkozások tematikáját úgy alakítottuk ki, hogy abban lehetőség legyen az „átjárhatóságra”; a munka során több alkalom is biztosított pl. a csapatépítésre, de ha korábban egységessé válik a társaság, az időkeretek a következő munkaszakaszban jelzett témában is felhasználhatóak.

Célcsoport:

A 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben is működött a Pécsi Harmadik Színházban diákszínjátszó szakkör, melyet az alapítvány támogatott. Ebben a csoportban dogozó fiatalok adják a magját a jelenlegi csapatnak, melyhez 2015. szeptemberében egy nyílt tréninggel egybekötött toborzón újabb tagokat verbuválunk. A célközönségünk, és résztvevőink 14-19 év közötti fiatalok, akik szívesen foglalkoznak a színházművészet drámapedagógiai vetületével, szívesen dolgoznak, gondolkoznak együtt őket és társadalmukat t foglalkoztató témákkal. Az általuk létrehozott előadások célközönségét kortársaik adják;a kortárs üzenet mindig érvényesebben ér célba, így e fiatalok segítségével olyan általános témákról is lehet és kell beszélni, amint a félelem pénz, erőszak, stb.

A csoportot jelenleg 18 fiatal látogatja, mivel jelentős részük 14-16 év közötti, ez magában hordozza egy hosszú távú működés lehetőségét.

Kiegészítő program:

A két napos tanulmányút célja, hogy a társadalmi érzékenységgel foglalkozó színjátszók betekintést nyerjenek egy társadalmi színházi társulat működésébe. A Jurányi Közösségi Házban több ilyen társulat is működik, a Nyitott Kör Egyesület fogadja majd a a diákjainkat;egy színházi nevelési programon veszünk részt. Ezek után egy társadalmi színházi akciót valósítunk meg a színjátszókkal, amely valamely kisebb közösség elérését célozza (pl. értelmi fogyatékkal élők), ehhez is segítséget nyújtanak nekünk társadalmi színházi szakemberek.

A 3 napos szakmai tábor a már említett célok miatt fontos: hogy egy intenzív együttlétben szóló performanszok jöhessenek létre a társadalmi érzékenység témakörében, amelyeket a tehetséges fiatalok későbbi felvételikre, versenyekre magukkal vihetnek, jövőbeni produkciókban hasznosíthatnak.

Szakemberek:

Ákli Krisztián, a program szakmai koordinátora, vezetője, drámatanár-rendező, a pécsi székhelyű Fiatal Művészekért Alapítvány elnöke, a Dráva Völgye Középiskola kifutó jelleggel megszűnő drámatagozatának vezetője. Számos diákszínházi program szervezője, megvalósítója, díjazottja.

(Részlet a projekt pályázati anyagából.)