Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

Beszámoló – Meseprojekt 10

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola

Képzőművészeti Tehetséggondozó Műhely

MESEPROJEKT 10.: Transzformációk – fotó és grafika párbeszéde – a magyar növényvilág kincsei között

NTP-INNOV-21-0024

A Nemzeti Tehetség Program pályázata kézműves tanszakunk 8 kiválasztott tanulójának: 5 tehetséges és 3 kiemelten tehetséges növendéknek biztosított lehetőséget a 60 órás komplex képesség- és személyiségfejlesztő programmal működő kézműves tehetségműhelyen való részvételhez.

Az elsődlegesen fotó/grafika tematikájú műhelyünk a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi INNOV pályázatának keretében valósult meg. A projektet több kiegészítő program – egynapos orfűi tanulmányút grafikai műhelyfoglalkozással és kinti alkotással, a növények világára építő szülő-diák kapcsolatépítő program – gazdagította. A foglalkozásokat Berényi Ágnes tehetséggondozó vezette, a kiegészítő programokban Salamon Ágnes tehetséggondozóval közösen.

A projekt 2021. november 19-én indult és 2022. május 27-ig tartott.

A foglalkozássorozat a karantén intézkedések miatt lassabban haladt, ám a nehéz külső körülmények ellenére a pályázatban vállalt feladatokat végül sikeresen teljesítettük.

A 10. projektben a növények témakörét dolgoztuk fel mese- és művészetterápiás, illetve drámapedagógiás eszközökkel. A növények sokszínű formavilágára, minőségeire építő témákhoz kötődő személyes történetek és mesék világa más-más élethelyzet kipróbálására adott lehetőséget.

A tehetségműhely 2021.11.19-2022.02.11-ig, 13 alkalommal 34 órában működött. A projektet a különböző grafikai technikák megismerésével kezdtük. A növényvilág központi témaköréhez kapcsolódva – a különböző grafikai technikákat egymás után bevonva – alkottunk porpasztellel, akvarellceruzával, tűfilccel, ecsetfilccel, tintaceruzával és ezek kombinációjával; ecolinnel, tussal és színes tussal. A sokszorosító grafikai technikák közül alkalmaztunk monotípiát, kollográfiát, szitanyomást és linómetszést. A rézkarcról meghívott művésztanárunk Svastics Pálné tartott előadást, megismertetve saját és híres alkotók műveit és a technika gyakorlati lehetőségeit a gyerekekkel. Az egyes alkalmak során a magyar művészek kapcsolódó grafikáit is megismertük, tanulmányoztuk.

A projekt másik felében a tárgyiasult alkotásokat, a művészkönyvet és a paravánt készítettük.

Február 18-tól 2022. május 27-ig 13 alkalommal összesen 26 órában működött a tehetségműhely. A program tematikája szerint a korábban alkotott képeket összefűzve művészkönyvet hoztunk létre és egyedi különleges nagyméretű paravánokat alkottunk.

A digitális kompetenciák fejlesztésére a projektben a montázs technikát alapul vevő számítógépes grafikai programokkal és okostelefonokkal alkotva digitális grafikai átiratokat készítettünk.

Április 09-én a Pécsi Kulturális Központban rendeztük meg a 4 órás élményalapú interaktív szülő-diák programunkat, amely nagy sikert aratott mind a szülők mind a gyerekek körében.

A sokszínű technikákra (agyag és textil nyomatok, műgyanta ékszerek) építő alkotónap témája a növényvilág volt. Az egyedül és családilag készített alkotások, az élményalapú művészetterápiás foglalkozás interaktív átélése a növények tematikájához kapcsolódott. A programelem főként a kapcsolatépítésre fókuszált. A kivetített növényárnyékok feldolgozására építő művészetterápiás foglalkozást Platthy István művészetterapeuta a Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesülettől biztosította.

Április 30-án az orfűi tanulmányi út során igazán ritka grafikai műhelyfoglalkozáson vettünk részt az Orfűi Malmok Műhelyében. A délelőtt folyamán diákjaink a litográfia (kőnyomat) történetét és technikai folyamatait ismerték meg, majd mindenki saját litográfiát készíthetett. Délután a grafikai műhelyben minden gyerek elkészítette a saját kőnyomatának a lenyomatait 4 példányban. A foglalkozással párhuzamosan cianotípiákat (napnyomatokat) készítettünk az udvarban és karcképeket alkottunk. A napot végül rövid kirándulással zártuk.  A program nagyon jól sikerült, jól összekovácsolta a kis csoportot.

A projektben a kézműves technikák közül a pirográf használatát ismerték meg a résztvevő gyerekek. A paraván léceire készítettek növénymintás díszítést. A technika sok örömet és élményt, sokrétű, izgalmas tapasztalatot adott.

A projekt végső fő alkotása a nagyméretű vásznakra több képből készített, majd szabadon tovább alkotott 3 osztású egyedi növénymotívumokra építő művészparavánok létrehozása volt.

Az utolsó májusi foglalkozáson, Gellért Lívia pszichológus, művészetterapeuta az első alkalomhoz hasonlóan ismét felmérte a csoport tagjait, akik technikai- és önismereti szinten is sokat fejlődtek, gazdagodtak a projekt során.

Az önismereti és szociális kompetenciáik fejlesztését, az érzelmek, érzések pontosabb felismerését és kifejezését a drámapedagógiás gyakorlatok és a szülő-diák kapcsolatépítő program segítette.

A projektzáró tárlaton bemutattuk az elkészült paravánokat, művészkönyveket és a sokszínű grafikai technikával alkotott műveket. A tárlatot és a 2 perces rövidfilmet a nagyközönség részére online felületeken keresztül is elérhetővé tettük.

Film és fotógaléria elérhető (google fiók szükséges): ITT