Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

Beszámoló: Meseprojekt 9

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti Tehetséggondozó Műhely

MESEPROJEKT 9.: Reflexiók – képek a természet és a festészet között – a magyar tájkép genezise

NTP-MŰV-20-0074

A Nemzeti Tehetség Program pályázata kézműves tanszakunk 8 kiválasztott tanulójának: 5 tehetséges és 3 kiemelten tehetséges növendéknek biztosított lehetőséget a 60 órás komplex képesség- és személyiségfejlesztő programmal működő kézműves tehetségműhelyen való részvételhez.

Az elsődlegesen síkplasztika/kollázs/festészet tematikájú műhelyünk a Nemzeti Tehetség Program 2020. évi MŰV pályázatának keretében valósult meg. A projektet több kiegészítő program – egynapos orfűi tanulmányút műhelyfoglalkozásokkal és malomtúrával, természetművészetre építő szülő-diák kapcsolatépítő program – gazdagította. A foglalkozásokat Berényi Ágnes tehetséggondozó vezette, a kiegészítő programokban Salamon Ágnes tehetséggondozóval közösen.

A projekt 2021. január 08-án indult és 2021. június 18-ig tartott.

A foglalkozássorozat a Covid intézkedések miatt 2 hónapra megszakadt, ám a nehéz külső körülmények ellenére a pályázatban vállalt feladatokat végül sikeresen teljesítettük.

A 9. projektben a természet témakörét dolgoztuk fel mese- és művészetterápiás, illetve drámapedagógiás eszközökkel. A természeti jelenségek témáihoz kötődő személyes történetek és mesék világa más-más élethelyzet kipróbálására adott lehetőséget.

A tehetségműhely 2021.01.08-2021.03.05-ig, 9 alkalommal 27 órában működött. A projektet a különböző síkplasztikai és festészeti technikák megismerésével kezdtük. A természet központi témaköréhez kapcsolódva – a színeket fokozatosan egymás után bevonva – alkottunk temperával, tempera és szén, tempera és porpasztell kombinációjával, fapáccal, anilinnel és akvarellel. Az alkalmak során a magyar művészek odavonatkozó képeit is megismertük, tanulmányoztuk, egyes részleteit beépítettük.

A projekt májusban indult újra.

Május 14-től 2021. június 18-ig 11 alkalommal összesen 33 órában működött a tehetségműhely. A program tematikája szerint a színesedő természet világát az akvarell és az anilin festék, illetve a kollázs technika lehetőségeinek megismertetésével folytatattuk. A kollázsról és az akvarell technikáról meghívott művésztanárunk Svastics Pálné tartott előadást, megismertetve műveit és a technika lehetőségeit a gyerekekkel.

Május 22-én az orfűi tanulmányi út során inspiráló természetművészeti alkotás után műhelyfoglalkozásokon és malomtúrán vettünk részt az Orfűi Malmokban. A délelőtt folyamán diákjaink a papírkészítés történetét és a papírmerítést ismerték meg, mindenki saját papírt meríthetett. Délután a grafikai műhely szitanyomó foglalkozásán nyomatos pólót és táskát készíthettek. A napot rövid kirándulással zártuk.  A program nagyon jól sikerült, jól összekovácsolta a kis csoportot.

Június 05-én az égervölgyi parkerdőben rendeztük meg a 4 órás élményalapú interaktív szülő-diák programunkat, amely nagy sikert aratott mind a szülők mind a gyerekek körében.

A természetművészetre épülő alkotónap témája az egyensúly és a harmónia volt. Az egyedül és családilag készített alkotások, az élményalapú tánc- és művészetterápiás foglalkozás interaktív átélése a természet tematikához kapcsolódott. A programelem főként a kapcsolatépítésre fókuszált. A táncterápiás foglalkozást Gellért Lívia a program pszichológusa biztosította.

A projektben a kézműves technikák közül a pirográf használatát ismerték meg a résztvevő gyerekek. A művészkönyvet tartó faládákra készítettek növény- és állatmintás díszítést. A technika sok örömet és élményt, sokrétű, izgalmas tapasztalatot adott.

A főprogram végén a szabadban tartott természetművészeti foglalkozások során, már meglévő festményeket dolgoztunk át, terjesztettünk ki a helyszínen gyűjtött növényekkel és kövekkel. A digitális kompetenciák fejlesztésére fotómontázst készítettünk okostelefonnal.

A projekt végső fő alkotása a nagyméretű vászonra több képből összeállított, majd szabadon tovább dolgozott egyéni „festménymesék kép” létrehozása volt.

Az utolsó júniusi foglalkozáson, Gellért Lívia pszichológus, művészetterapeuta az első alkalomhoz hasonlóan ismét felmérte a csoport tagjait, akik technikai- és önismereti szinten is sokat fejlődtek, gazdagodtak a projekt során.

Az önismereti és szociális kompetenciáik fejlesztését, az érzelmek, érzések pontosabb felismerését és kifejezését a drámapedagógiás gyakorlatok és a szülő-diák kapcsolatépítő program segítette.

A projektzáró tárlaton bemutattuk az elkészült festménymesék képeket és a sokszínű kollázs és festészeti technikával alkotott műveket. A tárlatot és a 2 perces rövidfilmet a nagyközönség részére online felületeken keresztül is elérhetővé tettük.

A fotók megtekinthetők ITT