Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

Beszámoló: Meseprojekt 8

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola
Képzőművészeti Tehetséggondozó Műhely

MESEPROJEKT 8.: Útkeresések – találkozások és párhuzamok – a magyar festészet nagyjai között

NTP-MŰV-19-0018

Támogatók: Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Nemzeti Tehetség Program pályázata kézműves tanszakunk 10 kiválasztott tanulójának: 7 tehetséges és 3 kiemelten tehetséges növendéknek biztosított lehetőséget a 30 órás komplex képesség- és személyiségfejlesztő programmal működő kézműves tehetségműhelyen való részvételhez.

Az elsődlegesen festészet tematikájú műhelyünk a Nemzeti Tehetség Program 2019. évi MŰV pályázatának keretében valósult meg. A projektet több kiegészítő program – egynapos kaposvári tanulmányi út, múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumlátogatások és alkotások, szülő-diák kapcsolatépítő program – gazdagította. A foglalkozásokat Berényi Ágnes tehetséggondozó vezette, a kiegészítő programokban Salamon Ágnes tehetséggondozóval közösen.

A projekt 2020. február 14-én indult és 2020. november 20-ig tartott.

A foglalkozássorozat a Covid intézkedések miatt 6 hónapra megszakadt, ám a nehéz külső körülmények ellenére a pályázatban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük.

A 8. projektben az útkeresés, úton járás témakörét dolgoztuk fel mese- és művészetterápiás, illetve drámapedagógiás eszközökkel. A témához kötődő személyes történetek és mesék világa más-más élethelyzet kipróbálására adott lehetőséget.

A tehetségműhely 2020.02.14-2020.03.15-ig, 5 alkalommal 11 órában működött. A projektet a különböző festészeti technikák megismerésével kezdtük. Az út központi témaköréhez kapcsolódva alkottunk vízfestékkel, porpasztellel, tintakrétával. Az alkalmak során a magyar festészet nagyjainak odavonatkozó képeit is megismertük, tanulmányoztuk. Az akvarell festészetet meghívott vendégtanárként Svastics Pálné akvarellfestő mutatta be, ismertette meg a gyerekekkel. A karantén előtti utolsó alkalommal belekóstoltunk az anilin festésbe is, amit nagyon megszerettek tüzes, intenzív színei miatt.

A projekt szeptemberben indult újra.

Szeptember 11-től 2020. november 20-ig 9 alkalommal összesen 19 órában működött a tehetségműhely. A program tematikája szerint az akvarell és porpasztell, illetve a vegyes technika lehetőségeinek megismertetésével folytatódott.

Szeptember 12-én kaposvári tanulmányi út során pillanthattunk bele Rippl-Rónai József munkásságába. Tárlatvezetésen és múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a Rippl-Rónai Múzeumban és a Rippl-Rónai Emlékházban. A festő kukoricás stílusú képeihez kapcsolódva diákjaink több festményt is újraalkottak.  A program nagyon jól sikerült, ismét összekovácsolta a kis csoportot.

A festészeti tanulmányokat a tempera és az akril festéssel folytattuk.

A projekt során 4 alkalommal különböző pécsi múzeumokba (Modern Magyar Képtár, Martyn Múzeum, Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum) látogattunk el, ahol a képtár megtekintése és múzeumpedagógiai foglalkozások mellett mindig alkottak is a helyszínen a gyerekek. A különböző múzeumok más-más oldalról mutatták be a magyar festészet nagyjait.

Október 3-án rendeztük meg a 4 órás élményalapú interaktív szülő-diák programunkat, amely nagy siker aratott mind a szülők mind a gyerekek körében.

Az egymáshoz vezető közös és külön utak interaktív átélése, az élményalapú művészetterápiás és drámapedagógiás feldolgozással az út tematikához kapcsolódott. A programelem főként a kapcsolatépítésre fókuszált. A drámapedagógiai foglalkozást Ákli Krisztián és 3 segítője biztosította.

A festészeti technikák közül az olajfestést is megismerhették a résztvevő gyerekek, az új technika sok új lehetőséget és élményt, sokrétű izgalmas tapasztalatot adott.

Az utolsó novemberi foglalkozáson, Gellért Lívia pszichológus, művészetterapeuta az első alkalomhoz hasonlóan ismét felmérte a csoport tagjait, akik technikai- és önismereti szinten is sokat fejlődtek, gazdagodtak a projekt során.

A festészet témakörére építve az alapvető technikák megismerése és elsajátítása során alkotott festmény sorozatokon keresztül a projekt végső fő alkotása a nagyméretű több képből összeálló egyéni „festményesszenciák” létrehozása volt.  

Az önismereti és szociális kompetenciáik fejlesztését, az érzelmek, érzések pontosabb felismerését és kifejezését a drámapedagógiás gyakorlatok és a szülő-diák kapcsolatépítő program segítette.  

A projektzáró tárlaton bemutattuk az elkészült festményesszenciákat és a sokszínű festészeti technikával alkotott műveket. A tárlatot a nagyközönség részére online felületeken keresztül tettük elérhetővé.

További képek elérhetőek itt