Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola * 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1 I/3. * Bszla: 50800104-11089270 °° (72)551-138, (30) 752-1515 berze.nagy@gmail.com

A falu rossza-projekt, Barcs

„A program egy előadó-művészeti fejlesztő és közösségteremtő projekt, melyben a résztvevő tehetséges, hátrányos helyzetű, roma fiatalok a művészeti alkotómunka kapcsán járják körbe a „falu rossza” konvenciót. A program végére létrejött alkotások – dal, videoklip, dokumentumfilm, diákszínjátszó előadás – segítségével integrációs lehetőséget, az alkotás örömét, s a közösségi létezés erősítését kívánjuk megteremteni.
A falu rossza-projekt olyan komplex művészeti, pedagógiai célú program, amelynek elsődleges célkitűzése, hogy a résztvevő fiatalok drámapedagógia és a média alkotói részének segítségével körüljárják a „falu rossza” kifejezés és lét lehetőségeit, korlátait s ezáltal olyan informális tanulási folyamatban vegyenek részt, amely segít feldolgozni számukra mikrokörnyezetüket, annak problémakörét, társadalmi helyzetüket és az abból való kitörés lehetőségeit.
A projekt három központi produktum megvalósulását tűzte ki célul: dal és hozzá kapcsolódó videoklip, film és diákszínjátszó előadás. Valamennyire jellemző, hogy közös alkotás lesz; a részvevő szakemberek és a diákok együtt hozzák létre olyan közös munka útján, amelyben mindenkinek meg kell találni a rá specifikusan jellemző szerepet. Valamennyi munkafázisnál külső szakértő bevonását tervezzük, de mindhárom szakasznál jellemző, hogy a résztvevők nem csak szereplői, de alkotói, befolyásolói is a munka menetének. A dalhoz s a hozzá tartozó videoklip elkészüléséhez már a tavalyi tanév végén hozzákezdtünk, a film kapcsán pedig olyan lehetőséget biztosítunk, ahol a diákok a kamera mindkét oldalán kipróbálhatják magukat. A drámapedagógia eszköztára mellett szakembereink felhasználják és átélhetővé, elvégezhetővé teszik azokat a feladatokat, amelyek egy médiatermék (klip és film) során felmerülnek. Így a fiatalok több formában is megismerhetik a közösségi alkotás s egyáltalán az alkotói tevékenység örömét.
Célunk integrációt indukálni a hasonló területen dolgozó kortárs csoportokkal a régióban úgy, hogy a hátrányos helyzettel senki se foglalkozzon. Projektünk mottója, Andrásfalvy Bertalan professzor szavai után: „Tanítsunk táncot és játékot, dalt és zenét, a kézzel való alkotás örömét, mert aki nem tud alkotni, az rombolni fog. A művészet segít abban, hogy átvészeljük az átvészelhetetlent, feldogozzuk a feldolgozhatatlant, úrrá legyünk agyászon, csalódáson. Szükségünk van erre a technikára, hogy megmaradjunk embernek.”
(Részlet a projekt pályázati anyagából.)
Reflektálás A falu rossza-előadásra a Dél-Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó 2016.-blogján itt.
Az Oberon Társulat itt mutatja be a projektet.