Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola; Pécsi Kulturális Központ, 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Táncművészeti ág: Néptánc Tanszak

 

Tanszakunk célja, hogy elmélyítse az érdeklődést a magyar néptánc és népi kultúra iránt, növendékeink a táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait.
A népi játék, néptánc a tanszak fő tárgya, ez az összefoglaló elnevezés több részterületet foglal magába: tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, ízületeinek bemelegítése mellett a technikai alapozást szolgálja, a ritmikai gyakorlatok a táncosok felkészülését segíti annak érdekében, hogy a táncokat megfelelő módon tudják elsajátítani, valamint egy-egy néprajzi csoport táncainak oktatása.
A népi játékok az előkészítő és az alapfok 1-2. évfolyamán játszanak fontos szerepet. A néptánc oktatása elkezdődik az előszítőben, de az alapfok és a továbbképző évfolyamain teljesedik ki. Egyre több dialektus táncrendjeit ismerik meg a tanulók, s táncolják anyanyelvként.
A tananyag összeállításánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. A vegyes korosztályú csoportoknál törekszünk arra, hogy a tananyag minden érintett korcsoportnak megtanulható, de kellőképp izgalmas legyen. Ehhez járulnak hozzá a táncórákon használt tánceszközök: kendők, zsebkendők, üvegek, botok, stb.
A néptánc tanszak felsőbb évfolyamaiban lehetőség van arra, hogy neves koreográfusokkal dolgozzanak együtt növendékeink, és már művészeti iskolai tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a Mecsek Táncegyüttes munkájába.

Iskolánkban jelenleg (2016-2017-es tanév) a következő néptánccsoportok működnek:

  • Tekergők – oktató: Kurucz Réka és Radák János Simon
  • Cifrák (Pécsi Református Kollégium) – oktató: Virág Rita Cecília és Radák János Simon
  • “Berze-kicsik” néptánccsoport – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás
  • Bogádi néptánccsoport (Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola) – oktató: Bures Zsófia és Krasznainé Sajnovics Veronika
  • Mácsonyák – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás
  • Lókötők – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás
  • AJTP-s néptánccsoport (Leőwey Klára Gimnázium) – oktató: Czigány Tamás

Néptánccsoportjaink legutóbbi fellépéseiről képeket, videókat a galériában talál!

Pin It on Pinterest

Share This