Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola; Pécsi Kulturális Központ, 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Táncművészeti ág: Néptánc Tanszak

 

Tanszakunk célja, hogy elmélyítse az érdeklődést a magyar néptánc és népi kultúra iránt, növendékeink a táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait.
A népi játék, néptánc a tanszak fő tárgya, ez az összefoglaló elnevezés több részterületet foglal magába: tánctechnika, ami minden órát bevezet, a táncos izomzatának, ízületeinek bemelegítése mellett a technikai alapozást szolgálja, a ritmikai gyakorlatok a táncosok felkészülését segíti annak érdekében, hogy a táncokat megfelelő módon tudják elsajátítani, valamint egy-egy néprajzi csoport táncainak oktatása.
A népi játékok az előkészítő és az alapfok 1-2. évfolyamán játszanak fontos szerepet. A néptánc oktatása elkezdődik az előszítőben, de az alapfok és a továbbképző évfolyamain teljesedik ki. Egyre több dialektus táncrendjeit ismerik meg a tanulók, s táncolják anyanyelvként.
A tananyag összeállításánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. A vegyes korosztályú csoportoknál törekszünk arra, hogy a tananyag minden érintett korcsoportnak megtanulható, de kellőképp izgalmas legyen. Ehhez járulnak hozzá a táncórákon használt tánceszközök: kendők, zsebkendők, üvegek, botok, stb.
A néptánc tanszak felsőbb évfolyamaiban lehetőség van arra, hogy neves koreográfusokkal dolgozzanak együtt növendékeink, és már művészeti iskolai tanulmányaik alatt bekapcsolódjanak a Mecsek Táncegyüttes munkájába.

A 2018-2019-es tanévben a következő néptánccsoportok indulnak iskolánkban:

 • Néptáncovi – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás (korosztály: 4-6; 4 év felett, középsősök/nagycsoportosok)
 • Előképzős csoport (a 2017/2018-as tanév ovis növendékei)
 • “Berze-kicsik” néptánccsoport – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás (korosztály: 6-10)
 • Tekergők – oktató: Kurucz Réka és Radák János Simon (korosztály: 10-14) Előreláthatóan hétfőn és csütörtökön16.30-tól.
 • Cifrák (Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája) – oktató: Virág Rita Cecília és Radák János Simon (alsósok) kedd és csütörtök 15.15-16.45
 • Bogádi néptánccsoport (Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola) – oktató: Bures Zsófia és Krasznainé Sajnovics Veronika
 • Egerági néptánccsoport (Szalántai Általános Iskola Arany János Általános Iskolája- oktató: Balogh János)
 • Bicsérdi néptánccsoport (Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye – oktató: Balogh János)
 • Szabadszentkirályi néptánccsoport (Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye – oktató: Balogh János)
 • Deák-néptánccsoport (PTE Gyakorló Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája – oktató: Ritecz Réka)
 • Pogányi néptánccsoport (Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Általános Iskolája – oktató: )
 • Mácsonyák – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás (korosztály: 13-14-től)
 • Lókötők – oktató: Bures Zsófia és Czigány Tamás (korosztály: 18-tól)
 • AJTP-s néptánccsoport (Leőwey Klára Gimnázium) – oktató: Czigány Tamás

Néptánccsoportjaink legutóbbi fellépéseiről képeket, videókat a galériában talál! 

Pin It on Pinterest

Share This