Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola °° 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. °° Bszla: 50800104-11089270 °° +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Képző és iparművészeti ág: Környezet- és Kézműves Kultúra Tanszak

 

Kézműves tanszakunkon a rajzi, grafikai és a festészeti technikák elsajátításán kívül a népi kézművesség alapjaira tanítjuk diákjainkat, mint pl. agyagozás, gyöngyözés, bőrözés, nemezelés, fonások, szövések, hímzések, népi textilmunkák, stb.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyakorlati oktatás mellett a magyar népi folklór, szellemi és tárgyi kultúra elméleti alapjaival is megismertessük a nálunk tanuló gyermekeket (jeles napok-ünnepnapok, forma- és motívumkincs).

A kézműves tevékenységek gyakorlásával fejlődik a finommotorikus mozgás, a kézügyesség fejlődésével a tanulók írásképe javul, vonalvezetésük biztosabbá válik. Az órákon a különféle anyagokkal, azok tulajdonságaival ismerkednek meg, miközben türelmük, vizuális emlékezetük, figyelmük és koncentrációs készségük nő, tapintási észlelésük, térészlelésük fejlődik.

Az örömmel végzett alkotói tevékenység sikerélményt okoz, miközben a gyermekek fantáziája, színérzéke, kreativitása fejlődik, érzelemviláguk gazdagodik. Az önállóan és csoportban végzett alkotás az önkifejezés eszközévé válva jótékonyan hat a személyiség fejlődésére.

A tananyag lehetővé teszi, hogy a különböző évfolyamokon felmenő rendszerben tanulók az egymásra épülő ismeretek birtokában egyre komolyabb kézműves tárgyakat tervezzenek meg és hozzanak létre; Így tanulmányaik végére a népi kézművesség alapjait elsajátítva tudnak létrehozni – a hagyományos formavilág és motívumkincs felhasználásával – önállóan kitalált és elkészített használati- és dísztárgyakat.

Kézműves diákjaink munkáiról, kiállításairól képeket a galériában talál! 

A 2019/2020-as tanévben a következő helyszíneken, telephelyeken indulnak kézműves csoportok:

SZÉKHELY (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 6.):

 • oktató: Salamon Ágnes
 • időpont: péntek 15.00-18.00
 • A csoport munkáiról itt találnak fényképeket.

Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája (7833 Görcsöny, Petőfi u. 1.)

 • oktató: Derváli Lórándné
 • időpont: 

Szalántai Általános Iskola (7811 Szalánta, Hunyadi u. 43.)

 • oktató: Mészáros Jánosné
 • időpont: 
 • A csoport munkáiról itt találnak fényképeket.

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málomhegyi u. 1.)

 • oktató: Kocsis Lujza
 • időpont: 

Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics u. 17.)

 • oktató: Svastics Pálné Bogáthy Zsuzsanna
 • időpont: 
 • A csoport munkáiról itt találnak fényképeket.

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.)

 • oktató: Salamon Ágnes
 • időpont: kedd és csütörtök 15.30-17.00

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 Pécs, Mezőszél u. 1.)

 • oktató: Berényi Ágnes
 • időpont: kedd és csütörtök 15.30-17.00

PTE Gyakorló Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája (7624 Pécs, Őz u. 2.)

 • oktató: Kocsis Lujza
 • időpont: 
 • K2-es terem

Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola (7633 Pécs, Radnóti M. u. 2.): 2 csoport indul

1. osztályosok:

 • oktató: Kocsis Lujza
 • időpont: 
 • terem: 

2-8. osztályosok:

 • oktató: Berényi Ágnes
 • időpont: hétfő és szerda 15.30-17.00
 • terem: 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Pécsi Éltes Mátyás Középsúlyos Értelmi Fogyatékosok Általános Iskolája Ügyviteli telephelye (7633 Pécs, Hajnóczy utca 3.) 

 • oktató: Berényi Ágnes
 • időpont: 
 • terem: 

Kézműves tanárainkat itt ismerheti meg.