Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola °° 7633 Pécs, Veress Endre u. 6. °° Bszla: 50800104-11089270 °° +3672/551-138, +3672/551-139 berze.nagy@gmail.com

Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola

 

A Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola alapítója 2003-ban a Mecsek Táncegyüttes és a Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány volt. Az iskola fenntartója 2017. szeptember 1-je óta a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány (a nevezett dátum előtt a Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány). Az iskola a nevét a 20. század első felében Pécs városában tevékenykedő pedagógus–néprajzkutatóról kapta, akinek életműve útmutatásul szolgálhat mind az oktatói munka, mind pedig a hagyományok felkutatása, megőrzése és átörökítése terén. Az iskola egyéni arculatának kialakításában ezért fontos feladatként fogalmazódik meg Berze Nagy János munkásságának feldolgozása.

Berze Nagy János, az iskola névadója

“Az oktatás csak úgy gyümölcsözik a nemzetnek, ha a gyermeklélek saját hagyományain nő fel.”
Az intézmény célja a magyar kultúra, a népi hagyományok ápolása a művészeti nevelés eszközeivel, a városi iskolák mellett a kis településekre való eljuttatása, s ezáltal testben és lélekben egészséges, művészetek iránt fogékony fiatalok kinevelése, a kiemelkedő tehetségek gondozása. A népművészet oktatása során, környezetünk megismertetésével és ápolásával, múltunk értékeinek, hagyományainknak megőrzésével, az iskola szerepet kíván vállalni a gyermekek identitásának formálásában, kulturális sajátságaink megtartásában.

 

Az iskola fennállása óta nagy hangsúlyt helyez a tehetséges tanulók felkutatására és felkészítésére néptánc, népzene, képző- és iparművészet, szín-és bábjáték területén. Az utóbbi években a tehetséggondozás kiemelt fontosságú az iskolai oktató-nevelő munkában.

Növendékeink több tanszakon is rendszeres résztvevői versenyeknek, pályázatoknak, iskolánk szép egyéni eredményekkel is büszkélkedhet. A szakirányban továbbtanuló gyermekeink iskolaválasztásához a nálunk szerzett alapok is nagyban hozzájárulnak. Mindezen eredmények pedagógusaink felkészültségét, hozzáértését és elhivatottságát is bizonyítják.

Partnereink közül elsődleges szerepet juttatunk tanulóink szüleinek, hiszen csak velük együtt tudjuk megvalósítani kialakított elképzeléseinket a tehetséggondozás terén.Telephelyeink, amelyek egyben partnerintézményeink, fontos szövetségeseink a művészeti oktatásban kitűzött céljaink elérésében.

Keressenek minket bizalommal elérhetőségeinken!
  • Tanárainkról itt olvashat.
  • Telephelyeinkről itt tájékozódhat.
  • Eredményeinkről itt informálódhat.

Pin It on Pinterest

Share This